Bezpieczeństwo elektryczne w pomieszczeniach medycznych

Normy dotyczące urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach medycznych
Przyjęta w 2011 roku europejska norma „PN-HD 60364-7-710 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia medyczne” dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, parametrów, które muszą być spełniane przez instalację elektryczną w pomieszczeniach, które użytkowanych medycznie. Co zawiera omawiana regulacja?

Pomieszczenia medyczne w świetle normy
Przede wszystkim określone zostaje zakres regulacji. Pomieszczenia medyczne są tutaj traktowane jako obiekty, w których ma się do czynienia z pacjentem, w tym między innymi: szpitale i kliniki, sanatoria, centra medyczne. Szpitale są obiektami szczególnymi, ponieważ poziom bezpieczeństwa elektrycznego w nich powinien być odpowiednio wyższy. Natomiast każdego typu obiekt medyczny domaga się zastosowania norm zwiększonego bezpieczeństwa, ponieważ niektórzy pacjenci mogą nie dysponować pełną sprawnością psychofizyczną, a tym samym są bardziej wrażliwi na czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład prąd. Ponadto, zakłócenia elektryczne lub magnetyczne mogą powodować zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów przebywających w obiektach medycznych, a tymczasowe wyłączenie zasilania zawsze będzie brzemienne w skutkach, ponieważ pociągnie ono za sobą brak działania aparatury medycznej, także tej podtrzymującej funkcje życiowe. Wszystko to oznacza, że występuje konieczność stosowania wyższych standardów jakości i niezawodności w stosunku do urządzeń medycznych używanych w wymagających, medycznych warunkach.

Różne grupy pomieszczeń
Pomieszczenia medyczne są dzielone na grupy: 0, 1 i 2. Grupa 0 dotyczy pomieszczeń, w których zanik zasilania nie powoduje zagrożenia życia, a zabiegi wykonywane w tej grupie pomieszczeń mogą być przerwane i wznowione w przyszłości bez uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Tym samym w pomieszczeniach grupy 0 tylko oświetlenie bezpieczeństwa musi być zasilane ze źródła bezpiecznego zasilania, a normy dotyczące instalacji elektrycznej w pomieszczeniach tej grupy są najniższe. Pomieszczenia grupy 1 różnią się od pomieszczeń grupy 0 tym, że są w nich stosowane części aplikacyjne aparatury elektromedycznej – ale również w pomieszczeniach grupy 1 zanik zasilania nie może powodować zagrożenia życia pacjentów. Dlatego normy dotyczące pomieszczeń tej grupy są takie, jak normy dla pomieszczeń grupy 0. Najbardziej rygorystyczne parametry musi spełniać instalacja elektryczna w pomieszczeniach grupy 2. W tych pomieszczeniach zanik zasilania może być przyczyną zagrożenia życia, a zabiegi w nich wykonywane nie mogą zostać przerwane – spowodowałoby to zagrożenie uszczerbku na zdrowiu pacjenta. W pomieszczeniach grupy 2 ze źródła bezpiecznego zasilania prąd czerpie nie tylko oświetlenie, ale też aparatura elektromedyczna służąca między innymi podtrzymywaniu życia i prowadzenia operacji. Do pomieszczeń grupy 2 można zaliczyć pomieszczenia intensywnej opieki medycznej lub sale operacyjne.

O serwisie

Wskazówki dotyczące montażu instalacji elektrycznych  w domach, ale i w budynkach użytku publicznego takich jak szkoły czy szpitale. 

Kontakt

ul. Kopernika 28, Kraków

802 658 412

kontakt@kongres-sep.pl

Galeria