Instalacja elektryczna w domu - podział instalacji elektrycznych

Różne rodzaje instalacji elektrycznych
Mimo że wykonanie instalacji elektrycznej zawsze należeć będzie do doświadczonego elektryka lub całego zespołu specjalistów, często to do inwestora należeć będzie decyzja, jak konkretnie instalacja ma być prowadzona. Dlatego warto wiedzieć, jakimi możliwościami się dysponuje i czym się one charakteryzują. W tym artykule akcent zostanie położony na ukazanie różnic pomiędzy instalacjami elektrycznymi puszkowymi i bezpuszkowymi, a także podtynkowymi, wtynkowymi i natynkowymi.

Instalacje puszkowe a bezpuszkowe
W instalacjach puszkowych przewody łączone są (i zarazem grupowane) w niezależnych względem gniazdek i przełączników elektrycznych, umiejscowionych na ścianach (lub w ścianach) puszkach. Z kolei instalacja bezpuszkowa związana jest z wykonywaniem połączeń w puszkach konkretnych, i tak znajdujących się w instalacji elektrycznej elementów. To drugie rozwiązanie często uznawane jest za lepsze, ze względu na mniejsze nagromadzenie kabli w jednym miejscu i dużo prostszy dostęp do przewodów. Diagnostyka awarii jest mniej skomplikowana w instalacji bezpuszkowej, ponieważ łatwo jest zidentyfikować i powiązać konkretne połączenia z ich przeznaczeniem. Oddzielenie przewodów zasilających źródła światła od przewodów biegnących ku gniazdkom elektrycznym sprawia, że rzadziej jedna awaria będzie za sobą pociągać kolejną. Instalacja bezpuszkowa zdaje się mieć przewagę nad puszkową, jeśli chodzi o eksploatację, natomiast jej stworzenie wiąże się zazwyczaj z większym zużyciem kabla i większym kosztem takiej inwestycji.

Podział według umiejscowienia przewodów
Jeśli chodzi o miejsce prowadzenia przewodów, warto zwrócić uwagę na podział instalacji na podtynkowe, wtynkowe i natynkowe. Nazwy mówią same za siebie: w tej pierwszej przewody prowadzone są najgłębiej w ścianie, druga oznacza prowadzenie przewodów w tynku, natomiast instalacja natynkowa oznaczać będzie, że przewody będą biegły na zewnątrz ściany („po” ścianie). Ten ostatni typ doinwestowany może być poprzez zastosowanie dodatkowych listew, w których przewody będą schowane i zabezpieczone – jest to jednak rozwiązanie wiążące się z wysoką ceną wykonania. Ogólnie rzecz biorąc, w pomieszczeniach suchych przewody powinny biec raczej wewnątrz ścian, natomiast w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności – bardziej na zewnątrz. Z oczywistych względów, układając instalację w pomieszczeniach wilgotnych, trzeba zadbać o należytą szczelność osprzętu. Często instalacja natynkowa prowadzona jest w specjalnych rurkach, które zwiększają poziom bezpieczeństwa całej instalacji. Zresztą: każdy typ instalacji może być wzbogacany o dodatkowe rozwiązania mające na celu lepsze jej wyizolowanie i zwiększenie bezpieczeństwa lub ułatwiające dostęp do gniazdek elektrycznych, a tym samym polepszające komfort pracy w pomieszczeniu, w którym instalacja została wykonana. Warto zorientować się, jakie są dodatkowe, opcjonalne dodatki lub moduły możliwe do zastosowania w konkretnej instalacji

O serwisie

Wskazówki dotyczące montażu instalacji elektrycznych  w domach, ale i w budynkach użytku publicznego takich jak szkoły czy szpitale. 

Kontakt

ul. Kopernika 28, Kraków

802 658 412

kontakt@kongres-sep.pl

Galeria