Zasady montażu instalacji elektrycznej w domach drwaniancych

Budownictwo drewniane - bardziej restrykcyjne zalecenia dotyczące instalacji elektrycznej
Z montażem instalacji elektrycznej w każdym przypadku wiąże się wiele zasad i norm, które muszą być przestrzegane, aby montaż przebiegł bezpiecznie, a instalacja elektryczna była w przyszłości niezawodna i właściwie zabezpieczona. Jednak w pewnych sytuacjach występują dodatkowe obostrzenia i rekomendacje – należą do nich te typy obiektów, w których - z racji ich przeznaczenia – powinny być zachowane szczególne środki ostrożności. Dlatego na przykład w obiektach medycznych instalacja elektryczna powinna być tworzona według specjalnych norm ochrony przed wyłączeniem sieci elektrycznej (określających między innymi konieczność zastosowania bezpiecznego źródła prądu dla urządzeń elektromedycznych podtrzymujących życie). Innym typem budynków, w którym przy tworzeniu instalacji elektrycznej trzeba się stosować do dodatkowych zasad, są budynki drewniane. Mimo że współczesne budownictwo drewniane kładzie duży nacisk na zabezpieczenie budulca przed ogniem, drewno nadal uznawać trzeba za materiał łatwopalny, którego użycie jest czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia pożaru. Dlatego nie powinno dziwić, że odnośnie instalacji elektrycznej dla budynków drewnianych występują dodatkowe normy. Poniżej przedstawione zostają wybrane zasady dotyczące instalacji elektrycznej montowanej w budownictwie drewnianym.

Wybrane zasady
Łączenie przewodów w budynkach drewnianych powinno mieć miejsce z pomijaniem puszek rozgałęźnych. Ważną dla instalacji elektrycznej cechą budynków drewnianych jest naturalne powstawanie w konstrukcji dodatkowych naprężeń związanych na przykład z wilgotnością. Oznacza to, że przy budowie instalacji nie wystarczy uwzględnienie obciążeń własnych konstrukcji. Wymagane jest zostawienie zapasu długości i luzu w prowadzonych przewodach oraz rurkach. Nieuwzględnienie tego może doprowadzić do przerwania instalacji, właśnie ze względu na wspomniane naprężenia mechaniczno-wilgotnościowe.
Kiedy gniazdo elektryczne służy do zasilania urządzenia dużej mocy, może wytwarzać duże ilości ciepła. Takie ciepło może być też emitowane przez oprawy świetlne. Jakkolwiek w konstrukcjach nie-drewnianych nie stanowiłoby to problemu, to w wypadku budownictwa drewnianego ze względu na charakterystykę głównego budulca ciepło może sprzyjać powstawaniu zagrożenia pożarowego. Ze względu na to elementy mogące je emitować (na przykład wyżej wspomniane) powinny być oddzielone od drewna, aby ciepło nie było na drewno przenoszone. Z kolei gniazdka elektryczne służące do zasilania urządzeń o dużej mocy umieścić można w puszkach skonstruowanych z użyciem tworzywa bezhalogenowego, które ułatwią odprowadzanie powstałego ciepła.

Ostatecznie w budownictwie drewnianym szczególnie ważnym elementem jest instalacja odgromowa – jej relatywnie niewysoki koszt (w stosunku do całości inwestycji) pozwoli uniknąć destrukcyjnych skutków trafienia domu przez zbłąkany piorun.

O serwisie

Wskazówki dotyczące montażu instalacji elektrycznych  w domach, ale i w budynkach użytku publicznego takich jak szkoły czy szpitale. 

Kontakt

ul. Kopernika 28, Kraków

802 658 412

kontakt@kongres-sep.pl

Galeria