Jak zabezpieczyć budynek przed pożarem?

Ludzie, którzy przebywają w budynkach są narażeni na liczne niebezpieczeństwa, jednym z najgroźniejszych jest zaś bez wątpienia pożar. Już choćby z tego powodu ochrona przeciwpożarowa budynku uważana jest za tak istotne zagadnienie. Nie można zresztą zaprzeczyć temu, że przyczyną pożarów bardzo często nie jest wcale brak wyobraźni charakterystyczny dla mieszkańców, problemem okazuje się bowiem przede wszystkim lekceważący stosunek do przepisów.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej przewiduje więc szereg obowiązków, które powinny być spełniane zarówno przez zarządców, jak i przez samych właścicieli nieruchomości. W rozumieniu ustawy samo pojęcie „ochrona przeciwpożarowa” powinno być definiowane jako realizacja przedsięwzięć, których celem jest ochrona życia, mienia, zdrowia oraz środowiska przed pożarem. Treść ustawy to przy tym przede wszystkim prezentacja zróżnicowanych działań, których wspólną cechą jest to, że powinny przyczynić się do ochrony przed pożarem. Na pierwszy plan wysuwa się w tym kontekście zapobieganie pożarom, nie bez znaczenia jest jednak również zwalczanie zagrożeń z nim związanych. Zapobieganie pożarom to przede wszystkim ten zbiór czynności, które wiążą się z zapewnieniem ochrony technicznej nieruchomości. Nie bez znaczenia wydaje się jednak także przygotowanie odpowiednich środków organizacyjnych i formalno-prawnych, dzięki którym można zwiększyć ochronę przed pożarem. Gdy w grę wchodzą te wymagania, do spełnienia których zobowiązany jest zarządca budynku należy zwrócić uwagę na to, że ustawa jest dość szczegółowa. Wspomina ona przede wszystkim o tym, jak ważne jest rygorystyczne przestrzeganie wymogów techniczno-budowlanych, okazuje się jednak, że nieruchomość musi też zostać wyposażona w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe nie tylko kontrolowane, ale i kontrolowane w określonym okresie. Nie bez znaczenia jest i to, że zarządca lub właściciel nieruchomości muszą pamiętać także o przygotowaniu dróg ewakuacyjnych, a także o procedurach związanych z ich wykorzystaniem we właściwy sposób. Sam budynek musi być też przygotowany do tego, aby mogła zostać w nim przeprowadzona ewentualna akcja ratownicza, znajomość przepisów przeciwpożarowych jest zaś obowiązkiem nie tylko samego zarządcy, ale także zatrudnionych przez niego osób. Co wcale nie mniej istotne, wszelkie wymagania przeciwpożarowe powinny być spełnione jeszcze zanim można będzie oddać nieruchomość jej użytkownikom, nie ma więc mowy o narażaniu życia mieszkańców na niebezpieczeństwo.

Sam wybór urządzeń przeciwpożarowych również nie może być przypadkowe, wszystkie powinny bowiem posiadać tak zwane świadectwa dopuszczenia. Świadectwa te stanowią zapewnienie, że mamy do czynienia z rozwiązaniami spełniającymi wymogi prawne, a tym samym zapewniające bezpieczeństwo. Rozwiązania takie muszą być też dopuszczone do użytku na terenie naszego kraju, o czym świadczy odpowiedni znak umieszczony na urządzeniach.

O serwisie

Wskazówki dotyczące montażu instalacji elektrycznych  w domach, ale i w budynkach użytku publicznego takich jak szkoły czy szpitale. 

Kontakt

ul. Kopernika 28, Kraków

802 658 412

kontakt@kongres-sep.pl

Galeria