Koszty obsługi technicznej budynku

Uzasadnienie kosztów obsługi technicznej to nie lada wyzwanie dla zarządców i właścicieli budynków. Dobra strategia obsługi systemu technicznego ma jednak wiele zalet i przynieść może sporo korzyści, w tym przede wszystkim spore oszczędności. Ponadto udana strategia obsługi:

  • przyczynia się do tego, że podzespoły i urządzenia działają tak, jak określono to w projekcie,

  • pozwala kontrolować, czy urządzenia i system są wystarczająco niezawodne i czy zminimalizowano ryzyko wystąpienia przestojów i usterek, które mogą generować niepotrzebne koszty dodatkowe,

  • może potwierdzić, że wydatki na obsługę techniczną są optymalne.

Jeśli wysokość redukcji kosztów przekroczy koszt obsługi, przygotowanie profesjonalnej analizy biznesowej jest jak najbardziej uzasadnione. Wcale jednak nie tak łatwo jest ustalić i uzasadnić koszty obsługi technicznej.

W dobrym uzasadnieniu kosztów obsługi należy uwzględnić różne czynniki. Do tych podstawowych zalicza się m.in.:

  • średnie wskaźniki, jeśli chodzi o awaryjność podzespołów,

  • wszelkie czynniki eksploatacyjne systemu,

  • pogorszenie wydajności tak samo podzespołów, jak i całego systemu.

Przygotowanie prawidłowej analizy wymaga też wykonania albo symulacji albo wykorzystania stosownych metod obliczeniowych, które pozwolą uwzględnić wszystkie czynniki mające wpływ na koszty obsługi technicznej. W praktyce można często uprościć te obliczenia, by prawidłowo ocenić faktyczne skutki ekonomiczne obsługi technicznej.

Kiedy analizę przygotowuje się za pierwszym razem, pod uwagę bierze się przede wszystkim metodę zwrotu kosztu nakładów. Takie uzasadnienie jednak jest w wielu przypadkach mało wystarczające, a analizuję warto wesprzeć jeszcze innymi metodami obliczeniowymi.

Pod uwagę warto wziąć na pewno koszty kapitału w stosunku rocznym, by móc dostosować je do metody planowania wydatków na obsługę. By prawidłowo oszacować te koszty, należy je odnieść do planowanego okresu eksploatacji stosowanych urządzeń.

W analizie koniecznie wziąć też trzeba pod uwagę ewentualne roczne koszty naprawy. Najłatwiej można je określić na podstawie historii napraw.

W dobrej analizie koniecznie uwzględnić trzeba też redukcję kosztów utrzymania kapitału i napraw, przy założeniu, że obsługa pozwoli zredukować niepotrzebne koszty.

Powyższa metoda nie zastąpi precyzyjnej symulacji komputerowej, ale z powodzeniem można ją stosować do wyliczania kosztów i potencjalnej ich redukcji w przypadku wież chłodniczych, wentylatorów, pomp i różnych podzespołów HVAC.

Obliczenie kosztów całego cyklu eksploatacji to już ostatni etap analizy finansowej. Zazwyczaj koszty roczne można rozłożyć na oczekiwany, pełny, trwający 24 lata cykl eksploatacji systemu.

Znaczenie obsługi technicznej budynku

Nie sposób przecenić wartość obsługi technicznej budynku. Pozwala ona nie tylko zredukować koszty i uniknąć niepotrzebnych wydatków. Należy brać ją również pod uwagę przy podejmowaniu kluczowych przy zarządzaniu decyzji.

O serwisie

Wskazówki dotyczące montażu instalacji elektrycznych  w domach, ale i w budynkach użytku publicznego takich jak szkoły czy szpitale. 

Kontakt

ul. Kopernika 28, Kraków

802 658 412

kontakt@kongres-sep.pl

Galeria