Jak należy poprowadzić bezpuszkową instalację elektryczną?

Instalacja puszkowa a bezpuszkowa
Kiedy mowa o instalacjach elektrycznych, na początku warto opisać różnice występujące pomiędzy instalacją bezpuszkową a tą „bardziej klasyczną” i wynikające z tych różnic wady i zalety. Można w gruncie rzeczy napisać, że różnica tkwi a obecności lub nieobecności puszek łączeniowych umieszczonych w ścianach bądź na ścianach. W instalacji bezpuszkowej wszelkie łączenia umiejscowione są w puszkach istniejących gniazd (przełączników), a nie w puszkach zewnętrznych. Różnica ta wydaje się nieznaczna, ale w praktyce pociąga za sobą bardzo wiele kwestii.
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że dostęp do połączeń elektrycznych w instalacji bezpuszkowej jest dużo prostszy. Dzieje się tak, ponieważ na przykład gniazdka elektryczne są z definicji elementami łatwo dostępnymi – w przeciwieństwie do ściennych puszek elektrycznych, które nie tylko znajdują się w miejscach, przy których ciężej manipulować (konieczna do tego może być drabina, pozycja ciała przy pracy może być niewygodna), ale też mogą być zatynkowane, schowane w ścianie – a to oznacza konieczność wykonania dodatkowej roboty. Poza tym, w instalacji bezpuszkowej nie występuje tak znaczące, jak w typie odmiennym, nagromadzenie przewodów w jednym miejscu. To pociąga za sobą mniejszą podatność instalacji na awarie postępujące w efekcie łańcuchowym, a także łatwiejsze odnajdywanie się w niej przez elektryka i prostszą identyfikację przyczyn awarii. Wreszcie – brak puszek i przewodów na ścianie jest korzyścią samą w sobie, pozwala na łatwiejsze zagospodarowanie ściennej przestrzeni, a dla wielu oznacza też lepsze walory estetyczne mieszkania.

Prowadzenie instalacji bezpuszkowej
Jak zatem prowadzić instalację bezpuszkową? Podstawową zasadą jest rozsądne kierowanie przewodów: tak, aby nie musiały one przebiegać po ścianie bardziej niż to konieczne. Zatem: przewody od przełączników oświetleniowych powinny wędrować ku górze, a następnie po suficie, natomiast przewody prowadzące do i z gniazdek winny być kierowane ku dołowi, a następnie po posadzce. Przewody kierujące prąd z rozdzielnicy do puszek powinny być prowadzone wyłącznie w liniach prostych, ze skręceniami tworzącymi kąt prosty; unikać należy wszelkich skosów. Zgodnie z ideą instalacji bezpuszkowej, połączenia elektryczne wykonywane są bezpośrednio w puszkach gniazdek i przełączników. W ramach instalacji powinny być wyodrębnione odmienne obwody, na przykład do gniazdek elektrycznych w poszczególnych pomieszczeniach domu.
Co oczywiste, instalacją elektryczną nigdy nie powinna się zajmować osoba nieposiadająca stosownych uprawnień. Z racji śmiertelnego niebezpieczeństwa związanego z obcowaniem z prądem wysokich napięć, montaż i dostosowywanie, a także naprawy instalacji elektrycznej zostawić należy specjalistom elektrykom. Do inwestora lub właściciela należy natomiast decyzja, na jaki typ instalacji się zdecydować – jak widać, co najmniej wartym rozważenia typem instalacji jest instalacja bezpuszkowa.

O serwisie

Wskazówki dotyczące montażu instalacji elektrycznych  w domach, ale i w budynkach użytku publicznego takich jak szkoły czy szpitale. 

Kontakt

ul. Kopernika 28, Kraków

802 658 412

kontakt@kongres-sep.pl

Galeria