Instalacja elektryczna w budownictwie betonowym

Uwagi dotyczące tworzenia instalacji elektrycznej w budownictwie betonowym
Budownictwo oparte na żelbetonie ma swoją specyfikę, jeśli chodzi o układanie w nim instalacji elektrycznych. Próba tworzenia pozbawionej modyfikacji instalacji elektrycznej w budownictwie betonowym może okazać się trudna, pracochłonna i w ostatecznym rozrachunku nieopłacalna – dlatego z myślą o instalacjach elektrycznych prowadzonych w budownictwie betonowym powstały specjalne rozwiązania konstrukcyjne, znacząco ułatwiające tworzenie instalacji.

Prefabrykacja instalacji elektrycznej w betonie
Wspomniane rozwiązania konstrukcyjne to przede wszystkim prefabrykacja instalacji elektrycznej w betonie polegająca na umieszczaniu w nim specjalnych puszek i rurek już na etapie zbrojenia betonu. Problemem i kwestią zasługującą na szczególną uwagę okazuje się takie wykonanie tych elementów, aby osprzęt instalacji elektrycznej nie odkształcił się na etapie zalewania betonem, kiedy to działające siły fizyczne przybierają bardzo wysokie wartości.
Ze względu na bardzo wysoki koszt późniejszych zmian w instalacji elektrycznej znajdującej się w betonie, projekt instalacji musi być bardzo precyzyjny i zawierać rozwiązanie ostateczne. Umiejscowienie gniazdek, puszek i przełączników trzeba zaplanować bardzo dokładnie, plany powinny zostać wykonane wystarczająco skrupulatnie, żeby nie było mowy o nieporozumieniach – to pozwoli na uniknięcie późniejszych znaczących kosztów związanych z choćby najmniejszymi zmianami. W ramach projektu musi się też znaleźć oszacowanie mocy lamp, które mają zostać zamontowane w przyszłości; pozwoli ono na dobranie puszek o wielkości i typie adekwatnym do danych rozwiązań. Widać zatem, iż w budownictwie betonowym wszystkie decyzje dotyczące projektu muszą być podjęte z wyprzedzeniem.

Stosowane elementy i ich montaż
Stosowany w budownictwie betonowym zespół elementów służących do montażu instalacji elektrycznej musi spełniać tzw. „wyśrubowane” normy w zakresie dopasowania, wytrzymałości na temperatury (ognioodporności); wykonywany jest on z materiałów bezhalogenowych.
Sam montaż instalacji różni się zależnie od rodzaju ściany, w której instalacja będzie biec. Dla ścian działowych o grubości do 30 cm montaż bazuje na mocowaniu puszek do wewnętrznej strony szalunku. Z kolei kiedy chodzi o ściany grubsze, montowanie instalacji będzie opierało się na prętach zbrojeniowych i zmodyfikowanych puszkach, których ucha do mocowania zostały odpowiednio wydłużone. Nieznacznie inaczej montaż będzie wyglądał w betonie prefabrykowanym. Stosowane typy puszek i kształtek będą odmienne, niż w pozostałych sposobach montażu, inaczej będzie też wyglądać sprawa wykonywania połączeń na obszarach styku prefabrykatów.
Raz jeszcze trzeba podkreślić, że bardzo ważne w instalacji elektrycznej tworzonej w betonie jest jej uprzednie zaplanowanie – to dużo lepszy pomysł, niż wysokie w kosztach (czasowych i pieniężnych) wycinanie miejsc na poprowadzenie instalacji w już utworzonym betonie.

O serwisie

Wskazówki dotyczące montażu instalacji elektrycznych  w domach, ale i w budynkach użytku publicznego takich jak szkoły czy szpitale. 

Kontakt

ul. Kopernika 28, Kraków

802 658 412

kontakt@kongres-sep.pl

Galeria